Finansowanie

  • Optymalizacja struktury finansowania zewnętrznego – przygotowanie modelu i pomoc we wdrożeniu zaakceptowanych przez klienta rozwiązań
  • Obniżenie kosztów finansowych i zabezpieczenie środków koniecznych do prowadzenia bieżących operacji oraz dalszego rozwoju działalności
  • Finansowanie grupowe – cash pooling, finansowanie parasolowe
  • Finansowanie długoterminowe/inwestycyjne – przygotowanie biznes planu oraz projekcji finansowych
  • Wsparcie w procesie restrukturyzacji zadłużenia
  • Udział lub reprezentowanie klienta w negocjacjach z partnerami finansowymi
Powrót