Kapitał pracujący

Zbilansowany kapitał obrotowy to niższe potrzeby finansowe organizacji i łatwiejszy wzrost operacji.

Działania optymalizujące

  • Praca nad wszystkimi składnikami NWC celem skrócenia CCC
  • Wsparcie w negocjacjach z parterami handlowymi 
  • Optymalizacja zarządzania przepływami pieniężnymi

 

Stan docelowy 

  • Zmniejszone zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie działalności operacyjnej 
  • Zobowiązania handlowe w pełni finansują zapasy magazynowe
  • Obniżone koszty finansowe i poprawa rentowności netto
  • Uwolniony Cash Flow oraz wyższa wiarygodność kredytowa dla partnerów finansujących. Większy potencjał do wzrostu operacji i nowych inwestycji.
Powrót