Narzędziowe wsparcie funkcji finansowych

  • Dostosowanie i implementacja autorskich narzędzi wspierających procesy: raportowania zarządczego, budżetowania i cyklicznych prognoz, alokacji kosztów oraz rachunkowości zarządczej
  • Wsparcie Klienta w definiowaniu wymagań, wyborze i implementacji systemów wspierających procesy finansowe
  • Wsparcie Klienta w definiowaniu wymagań na etapie analizy wykonalności i opłacalności wdrożenia ERP
     
Powrót