Optymalizacja operacyjna

  • Przegląd modelu biznesowego z uwzględnieniem efektywności wykorzystania aktywów oraz zwrotu z zaangażowanego kapitału
  • Opracowanie planów optymalizacji efektywności operacyjnej oraz wsparcie w procesie implementacji lub monitorowaniu ich wdrożenia
  • Przegląd kosztów operacyjnych – identyfikacja nieefektywności kosztowych,  wycena możliwych do uzyskania oszczędności, przygotowanie planu działań oszczędnościowych (wraz ze szczegółowymi etapami wdrożenia), pomoc we wdrożeniu przyjętych rozwiązań
     
Powrót