Procesy finansowe

  • Zaprojektowanie i wdrożenie modeli i procesów kontrolingowych
  • Przegląd istniejących procesów kontrolingowych (w tym procesu budżetowego) z uwzględnieniem efektywności, kompletności oraz wykorzystywanych narzędzi
  • Projektowanie i wdrożenie procesów raportowania zarządczego 
  • Doradztwo dotyczące funkcjonowania działu finansów – zasady, polityki, procesy, role, uprawnienia, kontrole, etc.
  • Interim management
     
Powrót