Zarządzanie ryzykiem finansowym

Ryzyko walutowe  

  • Opracowanie regulacji oraz manuali operacyjnych
  • Przygotowanie i wdrożenie narzędzi informatycznych służących do poprawnego raportowania pozycji walutowej
  • Integracja z systemami FK oraz ERP

 

Ryzyko kredytowe kontrahentów i windykacja należności 

  • Opracowanie regulacji oraz manuali operacyjnych
  • Wsparcie w procesie negocjowana warunków współpracy z partnerami finansowymi - ubezpieczyciele oraz firmy faktoringowe i banki
  • Przygotowanie narzędzi informatycznych służących do raportowania ekspozycji kredytowej oraz komunikacji z partnerami finansowymi. 
  • Integracja z systemami FK oraz ERP
Powrót